Ships Nostalgia banner

cma cgm laperouse

  1. CMA CGM Laperouse

    CMA CGM Laperouse

    Built 2010 152,991 gross tons 365 metres x 52 metres IMO 9454412
Top