Ships Nostalgia banner

leivur í hesti

  1. Leivur í Hesti, VA 10

    Leivur í Hesti, VA 10

    Built in Etables-sur-mère, France 1980, loa 77 ft. In 1985 lengthened to 92 ft at the yard in Tórshavn.
Top