Ships Nostalgia banner

nikita mitchenko

  1. NIKITA MITCHENKO

    NIKITA MITCHENKO

    Seen outbound Genoa 1987,Kherson built 1980 long series named "Dnepr Type".
Top