Ships Nostalgia banner

takatsuki maru

  1. TAKATSUKI MARU

    TAKATSUKI MARU

    Reefer ship,Seen at Genoa 1986.
Top