Ships Nostalgia banner

teignbank

  1. Teignbank arr. Auckland

    Teignbank arr. Auckland

    Teignbank arriving Auckland 21.1.2006. Teignbank Built: 1984 Wartsila, Turku Tonnage: 18,627gt Owners: Bank Line Ltd 1984: Built as Nikel 1995: Teignbank 2006: Boularibank.......
  2. Teignbank

    Teignbank

    Not the smartest job on the block eh!
Top